Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.adwokatgd.pl, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych Kancelarię Prawną Kaczmarek & Partnerzy z siedzibą w Gdańsku, ul. Warszawska 96/51 zwanym dalej Kancelaria PK. Kancelaria PK dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Użytkownik, w celu poinformowania Kancelarii PK o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@adwokatgd.pl lub powiadomić za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany powyżej..
 4. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej www.adwokatgd.pl, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  2. w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
  3. w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,
  4. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.
 4. W czasie przeglądania strony internetowej www.adwokatgd.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

 1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki danych