Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Rozwód rodziców to wydarzenie mające ogromny wpływ na stan emocjonalny dziecka. Bardzo często zdarza się, że jest ono także wzywane na salę rozpraw w roli świadka lub kierowane na przesłuchanie przez biegłego psychologa. Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód? Kiedy Sąd może nakazać przesłuchanie dziecka?

Dziecko w roli świadka w sprawie o rozwód

Rozwód rodziców może być przyczyną traumy emocjonalnej u dziecka. Dotyczy to zarówno kilkulatków, jak i nastolatków, a nawet dorosłych już dzieci stron. W większości przypadków małżonkowie chcą oszczędzić dziecku dodatkowego stresu i nie mieszają go w szczegóły procesu rozwodowego. Niestety, niekiedy konieczne jest powołanie dziecka w charakterze świadka, a Sąd może także nakazać przesłuchanie dziecka w obecności np. biegłego psychologa.

Kiedy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwód? Zgodnie z przepisami małoletni przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą być powoływani w charakterze świadka w sprawie o rozwód. W przypadku dzieci stron sprawa wygląda nieco inaczej. Dziecko może być świadkiem na rozprawie rozwodowej tylko wtedy, jeśli ukończyło 17 lat. Warto jednak pamiętać, że może ono odmówić składania zeznań, gdyż ma do tego pełne prawo.

Wysłuchanie informacyjne dziecka

Sąd może zapoznać się ze zdaniem dziecka na jeszcze inny sposób. Chodzi o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora lub też zasięgnięcie przez Sąd opinii RODK (Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego) – w tym drugim przypadku dziecko oraz rodzice są przesłuchiwani przez biegłych psychologów. Innym rozwiązaniem jest tzw. wysłuchanie informacyjne dziecka. Sąd może je zarządzić, jeśli stan zdrowia, stopień dojrzałości oraz rozwój umysłowy dziecka na to pozwalają. Na czym polega wysłuchanie informacyjne dziecka? Pod tą nazwą kryje się rozmowa z dzieckiem przeprowadzona poza salą rozpraw. Rozmowa odbywa się w przyjaznym dla dziecka otoczeniu, w obecności biegłego psychologa oraz Sądu. W większości przypadków Sąd zakazuje obecności rodziców podczas przesłuchania dziecka.

W niektórych przypadkach procesów sądowych przesłuchanie dziecka może stanowić istotny dowód w sprawie. Warto jednak mieć na uwadze stan emocjonalny dziecka i ewentualne skutki jego przesłuchania przez Sąd. Jeśli dziecko zgodzi się wystąpić w charakterze świadka lub też zostanie skierowane na inny rodzaj przesłuchania, zadaniem rodziców oraz Sądu jest zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia i komfortu psychicznego podczas rozmowy.

Chcesz się rozwieść lub zostałeś pozwany w sprawie o rozwód? Masz pytania dotyczące rozwodu? Skontaktuj się z nami. Nasi adwokaci ds. rozwodów świadczą kompleksową pomoc w sprawach rozwodowych.