Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Czy i kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

Czy i kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

Wydawałoby się, że w sytuacji kiedy dochodzi do całkowitego i trwałego ustania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami, sąd na wniosek z jednej ze stron zawsze wyda orzeczenie o rozwodzie. Nie zawsze tak jest. Prawo definiuje bowiem sytuacje, w których pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd nie może orzec rozwodu. Mowa tutaj o tzw. przesłankach negatywnych orzeczenia rozwodu.

Jest kilka okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

Pierwsza okoliczność dotyczy wyłącznie małżonków, którzy posiadają dzieci. Jeżeli rozwód w sposób szczególny miałby przyczynić się do ich cierpienia, to rozwód jest niedopuszczalny. Przesłanka ta dotyczy wyłącznie małoletnich dzieci:

  • dzieci urodzonych w czasie małżeństwa (nie dotyczy nienarodzonych jeszcze dzieci)
  • wspólnie adoptowanych dzieci
  • dzieci jednego z małżonków urodzone poza małżeństwem – uznane przez współmałżonka, przysposobione przez współmałżonka, co do których ustalono sądownie ojcostwo współmałżonka

Sąd oceniając, czy rozwód będzie miał szczególnie negatywny wpływ na dzieci, uwzględnia m.in. ich wiek, stan zdrowia, wrażliwość i stosunki z rodzicami. Często korzysta z pomocy biegłego psychologa.

Zasady współżycia małżeńskiego

Drugą negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest okoliczność, w której rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego tj. z uznanymi w danym społeczeństwie wartościami. Na taką przesłankę sąd mógłby się powołać w sytuacji, kiedy z pozwem o rozwód do sądu wystąpi małżonek, który chce się rozwieść z współmałżonkiem dotkniętym ciężką i nieuleczalną chorobą.

Winny małżonek

Z trzecią i ostatnią już przesłanką mamy do czynienia, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa (np. z powodu niewierności małżeńskiej, stosowania przemocy fizycznej, alkoholizmu, uzależnienia od hazardu, odmowy współżycia itp.) Jeżeli „małżonek niewinny” nie wyrazi zgody na rozwód, to sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie, przy czym odmowa małżonka nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego np. podyktowana chęcią zemsty.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej dotyczącej sprawy rozwodowej, koniecznie skontaktuj się z naszą kancelaria prawną.