Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego obie jego strony są zobowiązane do zaspokajania potrzeb życiowych współmałżonka oraz członków założonej przez nich rodziny. Obowiązek pomocy finansowej może mieć miejsce również po rozwodzie. Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Alimenty na małżonka przed i po rozwodzie

Jak już zostało wspomniane, w trakcie małżeństwa obie strony są zobowiązane do dbania o potrzeby życiowe rodziny i współmałżonka. Gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z tego obowiązku, druga może wnieść pozew do sądu i domagać się, aby na przykład część wynagrodzenia za pracę współmałżonka została jej przekazywana. Coraz popularniejszym rozwiązaniem są alimenty na małżonka po rozwodzie. Sprawa o alimenty na żonę czy męża może być przeprowadzana w osobnym postępowaniu, ale pozew o alimenty równie dobrze może stanowić element pozwu rozwodowego. Jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny byłych małżonków, to mówimy o dwóch rodzajach alimentów. Tak zwanych zwykłych oraz rozszerzonych.

Kto może płacić alimenty na byłego małżonka?

W przypadku alimentów „zwykłych” żadna ze stron nie została uznana winną rozpadu pożycia małżeńskiego. Jednak rozwód wpłynął negatywnie na sytuację materialną jednego z małżonków, przez co nie jest on w stanie zaspokoić w części lub całości swoich potrzeb życiowych. Oczywiście niedostatek współmałżonka nie może być skutkiem jego działań i decyzji. Jeśli dana osoba nie podejmuje pracy, mimo iż ma taką możliwość, to sąd nie przychyli się do jej pozwu o alimenty.

Alimenty rozszerzone to alimenty, które sąd ustala na małżonka, który znalazł się w gorszej sytuacji materialnej w wyniku rozwodu z winy współmałżonka. Co ważne, osoba wnosząca o alimenty nie musi być w niedostatku.

Jak długo trzeba płacić alimenty na żonę/męża?

Obowiązek alimentacyjny ustaje po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Oczywiście w tym czasie sytuacjach materialna i życiowa obu stron może ulec zmianie, przez co sąd może zdecydować się na zmiany i na przykład znieść obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka. Mowa tutaj m.in. o sytuacji, w której osoba uprawniona do alimentów ponownie zawiera związek małżeński (lub jest w trwałym konkubinacie). Przerwanie obowiązku alimentacyjny ma także miejsce w przypadku śmierci jednej ze stron. Czy obowiązek płacenia alimentów może zostać przedłużony? Tak, jeśli sytuacja życiowa i materialna uprawnionego nie uległa zmianie. Sąd za każdym razem ocenia możliwości finansowe i materialne obu stron. Warto dodać, że alimenty na byłego małżonka mogą nawet zostać przedłużone na czas nieokreślony.

Kancelaria Prawna Gdańsk i Kancelaria Prawna Gdynia – Pomożemy Ci w Twojej sprawie o alimenty.