Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Rozstanie rodziców to duża zmiana w życiu każdego dziecka. Bardzo często sporym problemem jest ustalenie kontaktów na linii dziecko-rodzic. Gdy byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, warto zwrócić się o pomoc do sądu. Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Na wstępie warto podkreślić, że kontakt z dzieckiem to nie tylko prawo, ale i obowiązek każdego rodzica. To, czy dana osoba ma ograniczoną władzę rodzicielską, lub jest jej pozbawiona, nie oznacza, że kontakty z dzieckiem mogą zostać zaniechane. Mówiąc o kontaktach, mamy na myśli spotkania z dzieckiem, odwiedzanie go w jego miejscu zamieszkania, jak i m.in. wspólne wyjazdy poza miejsce zamieszkania dziecka czy utrzymywanie kontaktu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Jak widać, sposobów na kontaktowanie się rodzica z dzieckiem jest wiele, a ich częstotliwość  i rodzaj zależą m.in. od potrzeb obu stron czy ich miejsca zamieszkania.

Zabezpieczenie kontaktów na czas trwania rozwodu

Gdy postępowanie rozwodowe się przedłuża, a małżonkowie nie mogą się porozumieć w kwestii kontaktów z dzieckiem, najlepszym rozwiązaniem będzie zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek w tej sprawie można złożyć w trakcie sprawy rozwodowej, jak i już podczas składania pozwu o rozwód (lub odpowiadając na niego). Dzięki temu rozwiązaniu rodzic, który nie mieszka na co dzień z dzieckiem, może uregulować harmonogram spotkań z pociechą, wyjazdów na wakacje, spotkań w czasie świąt, ferii i tak dalej. Co ważne, jeśli rodzic mieszkający z dzieckiem, mimo postanowienia sądu, będzie utrudniał kontakty dziecka z drugim rodzicem i nie wywiąże się z ustalonego harmonogramu przez sąd, może zostać zobowiązany do zapłaty grzywny.

Zmiana kontaktów z dzieckiem Każdy rodzic może także wnieść w dowolnym momencie wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem. Może to być zarówno po sądowym zabezpieczeniu kontaktów, jak i np. już po wyroku rozwodowym, w którym to sąd orzekł m.in. o sposobie sprawowania opieki i kontaktów z dzieckiem. Za każdym razem wniosek musi zostać opatrzony stosownymi argumentami, warto zatem skontaktować się ze specjalistami w tej dziedzinie prawa, aby mieć pewność, że sąd przychyli się do naszego wniosku

Kancelaria Adwokacka Gdańsk i Kancelaria Adwokacka Gdynia – pomożemy Ci w Twojej sprawie o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem