Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Alimenty na dziecko w sprawie rozwodowej

Sprawa o rozwód w przypadku małżonków, którzy mają małoletnie dzieci wiąże się jeszcze z jedną, bardzo ważną kwestią – ustaleniem wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Jakie alimenty na dziecko może orzec sąd?

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny nie oznacza jedynie świadczeń pieniężnych. Warto pamiętać, że w jego zakres wchodzą zarówno środki utrzymania, jak i środki wychowania. W przypadku pierwszej grupy mówimy o m.in. pożywieniu, lekach, odzieży czy mieszkaniu, z kolei środki wychowania to środki mające na celu zadbać o rozwój umysłowy, kulturalny czy fizyczny dziecka.

Wyrok rozwodowy a alimenty

W ramach wyroku rozwodowego sąd orzeka o kilku podstawowych kwestiach, w tym o sposobie opieki nad dziećmi małżonków oraz obowiązku alimentacyjnym względem nich. Zazwyczaj świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka/dzieci płaci ten z małżonków, który już z nimi nie mieszka. Jak wysokie alimenty może orzec sąd? Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest ustalana na podstawie kilku czynników – nie tylko samych zarobków, ale i możliwości zarobkowych pozwanego, czyli jego wieku, stanu zdrowia czy wykształcenia. Jeśli pozwany jest bezrobotny, ustala się, czy jego starania o pozyskanie pracy są należyte. Sąd bierze także pod uwagę potrzeby dziecka/dzieci.

Zabezpieczenie alimentacyjne na czas rozwodu

Bardzo często jest tak, że sprawa rozwodowa, a wraz z nią kwestia płacenia alimentów na dziecko, ciągną się przez wiele miesięcy, a nawet i lat. W takim przypadku warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne na czas rozwodu, na mocy którego sąd może zasądzić określoną kwotę alimentów na rzecz dziecka na czas procesu. Gdy proces się zakończy, a wyrok będzie prawomocny, ostateczna wysokość zasądzonych alimentów może się różnić od kwoty ustalonej na wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne. Wtedy obowiązkiem pozwanego jest wyrównać sumę alimentów za czas procesu.

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie musi ustać wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Zgodnie z prawem świadczenie alimentacyjne może obejmować także dziecko pełnoletnie, jeśli nie jest ono w stanie samo się utrzymywać (np. jeśli studiuje dziennie). W przypadku alimentów na dorosłe dziecko, pozew o ich ustalenie musi wnieść dziecko pozwanego.