Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Podział majątku po rozwodzie – komu przysługuje mieszkanie?

Podczas rozwodu niezwykle istotną kwestią jest podział majątku małżonków, w tym mieszkania. To właśnie wspólne M jest zazwyczaj najcenniejszym elementem majątku, nic więc dziwnego w tym, że każde z małżonków pragnie zachować je dla siebie. Jak wygląda sprawa podziału mieszkania po rozwodzie? Czy sąd może nakazać eksmisję eksmałżonka?

Majątek osobisty czy wspólny?

Nie zawsze podział mieszkania po rozwodzie jest możliwy. Sąd może rozstrzygnąć o sposobie jego podziału lub wyznaczyć zasady z jego wspólnego korzystania tylko wtedy, jeśli mieszkanie jest częścią majątku wspólnego małżonków. Jeśli mieszkanie zostało kupione przez jednego z małżonków jeszcze przed ślubem, to należy ono do jego majątku osobistego, a ten nie podlega podziałowi. Podobnie sprawa wygląda w przypadku otrzymania mieszkania przez jedno z małżonków na zasadzie darowizny lub dziedziczenia. Z kolei jeśli małżonkowie spisali przed wzięciem ślubu intercyzę, to mieszkanie należy do tego z nich, które je kupiło.

Podział mieszkania po rozwodzie

Jeśli mieszkanie należy do majątku wspólnego, najlepszym rozwiązaniem jest ugoda, czyli sytuacja, w której małżonkowie ustalają między sobą podział mieszkania. Gdy sąd zatwierdzi ich decyzję, zostanie ona ogłoszona w wyroku rozwodowym. Małżonkowie mogą zdecydować się np. na fizyczny podział mieszkania na dwa mniejsze, jego sprzedaż i podział pieniędzy lub też przyznanie M jednemu z małżonków (przy zgodzie obu małżonków). W tym przypadku osoba, która otrzymuje mieszkanie, musi spłacić małżonka. Z kolei osoba, która zrzeka się M, robi to wiedząc, iż nie przysługuje jej prawo do lokalu zamiennego lub pomieszczenia zastępczego.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie

Co w sytuacji, gdy żadne z małżonków nie chce lub nie może się wyprowadzić, a inne sposoby podziału mieszkania nie są możliwe? Wtedy sąd może zarządzić o wspólnym korzystaniu z mieszkania przez eksmałżonków, podając jasne zasady, nakazy i zakazy dotyczące użytkowania lokum. Sąd może ustalić, które z pomieszczeń mieszkania są wspólne, a z których może korzystać dana osoba. Warto przy tym pamiętać, że podczas ustalania zasad korzystania z mieszkania po rozwodzie sąd kieruje się także dobrem dzieci. Ta osoba, której zostanie powierzona opieka nad nimi, może liczyć na przyznanie jej większych pomieszczeń w mieszkaniu. WAŻNE! Zasady wspólnego korzystania z M przez małżonków, które określa sąd, nie stanowią prawnego podziału mieszkania.

Eksmisja małżonka

Na wniosek małżonka sąd może zadecydować o eksmisji drugiego z nich. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zachowanie danej osoby może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych domowników, np. gdy nadużywa alkoholu lub stosuje przemoc fizyczną. Nakaz eksmisji ze wspólnego M nie pozbawia takiej osoby wszelkich praw do mieszkania. Warto także pamiętać, że sąd nie może nakazać eksmisji osoby z mieszkania, które stanowi jej własność osobistą.