Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Zachowek – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zachowek to forma zabezpieczenia spadkobierców ustawowych. W momencie, gdy spadkodawca pominie ich w swoim testamencie, mogą oni wnieść wniosek o przyznanie im zachowku, czyli finansowej rekompensaty. Ile wynosi zachowek? Kto może go otrzymać?

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek chroni spadkobierców ustawowych, a więc zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka i rodziców spadkodawcy. Nie oznacza to jednak, że każdej z wymienionych osób przysługuje zachowek. Przykładowo: jeśli spadkodawca miał żonę i dzieci, to właśnie im może zostać przyznany zachowek. Gdy spadkodawca nie miał żony i dzieci, to o zachowek po nim mogą wystąpić jego rodzice.

Warto także pamiętać, że jeśli spadkodawca był w separacji z małżonkiem lub też jeszcze przed śmiercią wniósł wniosek o separację lub pozew o rozwód z winy małżonka, to w takim przypadku sąd nie przyzna małżonkowi zachowku. Zachowek nie przysługuje także osobom, które odrzuciły spadek, zrzekły się dziedziczenia lub też zostały wydziedziczone w testamencie spadkodawcy. Osoby wydziedziczone przez spadkodawcę mogą jednak spróbować zakwestionować wolę zmarłego i złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek w sądzie.

Ile wynosi zachowek?

Zachowek to finansowa rekompensata za część spadku, która należałaby się spadkobiercy ustawowemu, gdyby spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Oznacza to, że spadkobierca nie może żądać wydawania mu konkretnych przedmiotów po zmarłym czy przyznania np. mieszkania. Jak obliczyć, ile wynosi zachowek? Wszystko zależy od kilku czynników, w tym od m.in. wartości całego majątku spadkodawcy (w tym również darowizn), ilości osób, które mogą wystąpić o zachowek, ustalenia udziału spadkobierców w spadku oraz ustalenia wartości tych udziałów, a także tego, czy dany spadkobierca jest w grupie osób uprzywilejowanych co do wysokości zachowku.
 
Zazwyczaj zachowek wynosi połowę wartości majątku, która przysługiwałaby spadkobiercy. Jeśli osoba ta jest niezdolna do pracy, wtedy wysokość zachowku jest większa. Jak wystąpić o zachowek? Należy złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Co ważne, jeśli występujemy o zachowek w wysokości do 75 tys. zł, wtedy nasz wniosek rozpatrzy sąd rejonowy, w przypadku wniosków o przyznanie zachowku o wysokości powyżej 75 tys. zł dokumenty należy złożyć do sądu okręgowego. Warto także pamiętać o opłatach – sąd pobiera 5% wnioskowanej kwoty zachowku. W takim przypadku tańszym, choć nie zawsze skuteczniejszym, rozwiązaniem jest samodzielne porozumienie się w sprawie zachowku z osobami, które na mocy testamentu spadkodawcy uzyskały prawa do spadku.

Prowadzimy sprawy o zachowek . Skontaktuj się z Nami.