Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Jak sąd dzieli majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego to jedno z najtrudniejszych zadań, z którymi muszą zmierzyć się małżonkowie. Po uzyskaniu przez nich rozwodu ustaje między nimi wspólność majątkowa, jednak aby każde z nich mogło dysponować powstałym majątkiem, należy pierwsze dokonać jego podziału.

Jak dokonać podziału majątku?

Małżonkowie mogą zdecydować się na podział majątku przed, w trakcie lub po rozwodzie. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest zawarcie ugody u notariusza. To tańszy i znacznie szybszy sposób, choć nie zawsze możliwy. Napięte stosunki między małżonkami, duża wartość majątku wspólnego czy brak zgody, co do sposobu jego podziału sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się wkroczyć na drogę sądową.

Podział majątku wspólnego przez sąd może ciągnąć się latami. Do najtrudniejszych zadań należy określenie co wchodzi w skład majątku wspólnego, a także jaka jest jego wartość. Tym zazwyczaj zajmuje się biegły. W trakcie procesu brane są również pod uwagę nakłady i wydatki z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków i na odwrót: nakłady z majątków osobistych na rzecz majątku wspólnego. Sąd przy podziale majątku nie uwzględnia długów, tylko aktywa.

Podział całości lub części majątku

Sąd może dokonać podziału całości lub części majątku. W pierwszym przypadku możliwy jest podział majątku na dwie równe części (co jest regułą) lub też ustalenie stopnia, w jakim małżonkowie przyczynili się do powstania majątku i na tej podstawie zarządzenie o jego nierównym podziale.

Sąd może orzec o konieczności egzekucyjnej sprzedaży rzeczy, a następnie podziale uzyskanych w ten sposób pieniędzy między małżonkami. Możliwe jest także zarządzenie o tym, że jedno z małżonków otrzymuje na wyłączność np. mieszkanie, jednak musi spłacić eksmałżonka. Innym rozwiązaniem jest podział w naturze, czyli podział pieniędzy, rzeczy itd.

Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Warto pamiętać, że w skład majątku wspólnego nie wchodzi majątek osobisty, czyli m.in.:
– rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa,
– spadki i darowizny (chyba że spadkodawca/darczyńca zarządził inaczej),
– przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb, np. ubrania, biżuteria,
– prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia,
– przedmioty nabyte w zamian za część swojego majątku osobistego.

Gdy decyzja sądu w sprawie podziału majątku wspólnego nie będzie zadowalająca dla jednej ze stron, może ona się od niej odwołać.