Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawa rozwodowa to stresujące wydarzenie, do którego warto się dobrze przygotować. Jakie pytania może zadać sąd? Kto może uczestniczyć w rozprawie? Poniżej udzielamy odpowiedzi na te i kilka innych pytań.

Pierwsze kroki w sprawie o rozwód – pozew rozwodowy

Proces sądowy o orzeczenie rozwodu jest przeprowadzany przez sąd okręgowy. Aby do niego doszło, jedno z małżonków musi wnieść pozew o rozwód i uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek sądowy lub w formie znaków opłaty sądowej.

Zastanawiasz się, który sąd okręgowy będzie właściwym w sprawie o rozwód? Sądem właściwym jest zawsze sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Warunkiem jest, aby choć jedno z małżonków w tym okręgu miało jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Przykładowo dla mieszkańców Gdańska sprawy rozwodowe przeprowadzane są przez II Wydział Cywilny Rodzinny Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jeżeli żaden z małżonków nie ma stałego pobytu w okręgu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, to sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozywanego małżonka. Jeżeli miejsce pobytu pozywanego nie jest znane, to sądem właściwym jest sąd w miejscu zamieszkania powoda.

Warto pamiętać, że rozwód jest możliwy tylko wtedy, gdy między małżonkami zaszedł trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, przez co rozumiemy ustanie więzi fizycznej, uczuciowej oraz ekonomicznej. Można wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, istnieje także możliwość złożenia przez małżonków wniosku o nieorzekanie o winie – w tym przypadku sam proces powinien być znacznie krótszy.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Warto udać się do sądu nieco wcześniej i odszukać salę, w której będzie odbywała się rozprawa. Kto może znaleźć się na sali rozpraw? Pozwany i powód, ich pełnomocnicy, sędziowie i ewentualni świadkowe. Każda ze stron może również poprosić o obecność tzw. męża zaufania, czyli bliskiej osoby, która będzie przyglądać się przebiegowi procesu. Po wejściu na salę sąd sprawdzi obecność (należy mieć przy sobie dowód osobisty), po czym świadkowie opuszczają salę, aż do momentu, w którym sąd ponownie ich wezwie.

Na początku sąd zada kilka podstawowych pytań, np. kiedy zostało zawarte małżeństwo, czy małżonkowie mają dzieci, czy są lub były toczone inne sprawy rodzinne, czy istnieje szansa na uratowanie związku. Kolejnym etapem jest przesłuchiwanie świadków (strony także mogą zadawać im pytania). W pierwszej kolejności przesłuchiwani są świadkowie strony powodowej, następnie strony pozwanej. Następnym krokiem jest przesłuchiwanie stron, przy czym sąd będzie zadawać już bardziej szczegółowe pytania, jak np. kiedy doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, kiedy ustała więź fizyczna między małżonkami, czy małżonkowie coś czują do siebie itp.

Przykładowe pytania jakie możesz usłyszeć w trakcie rozprawy rozwodowej:

Kiedy i gdzie się pobraliście?
Jak długo znaliście się ślubem?
Dlaczego zdecydowaliście się wstąpić w związek małżeński?
Kiedy związek zaczął się psuć?
Dlaczego związek zaczął się popsuć?
Kiedy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego?
Co czujecie do siebie?
Kiedy wygasła więź emocjonalna?
Kiedy nastąpiło ostatnie pożycie małżeńskie?
Czy próbowaliście ratować małżeństwo?
Czy mieszkacie razem?
Od kiedy nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa?
Czy macie wspólne małoletnie dzieci?
Czy widzicie szanse na pojednanie?
Czy zawieraliście umowę majątkową?
Czy macie dzieci pozamałżeńskie?
Czy jesteś pewny swojej decyzji o rozwodzie?

W przypadku orzekania o winie zakres pytań będzie znacznie szerszy, pytania będą bardziej szczegółowe, a postępowanie dowodowe znacznie dłuższe.

Ile trwa sprawa sądowa?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre sprawy rozwodowe mogą zakończyć się na pierwszej rozprawie (jeśli małżonkowie ustalili wcześniej np. sposób opieki nad dziećmi, podział majątku). Średni czas sprawy rozwodowej to 3-4 rozprawy, jednak im więcej dowodów i niezgodności między małżonkami, tym sprawa może ciągnąć się dłużej. W niektórych przypadkach mogą to być miesiące, a nawet i lata. Poza orzeczeniem rozwodu sąd może orzec w następujących kwestiach: władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku, sposobu korzystania z wspólnego mieszkania. Strony nie muszą być obecne na ogłoszeniu wyroku, istnieje także możliwość odwołania się od decyzji sądu i wniesieniu apelacji, którą rozpatrzy sąd apelacyjny.