Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Jak zabezpieczyć się przed długami małżonka w trakcie rozwodu?

Proces rozwodowy zazwyczaj nie należy do najłatwiejszych doświadczeń życiowych – podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi czy orzekanie o winie kosztują małżonków sporo czasu oraz nerwów. Kolejny problem pojawia się, gdy okazuje się, że jedno z małżonków ma długi – jak uchronić się przed spłatą zadłużeń małżonka w trakcie rozwodu?

Wspólność majątkowa małżeńska

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Inaczej sprawa wygląda, gdy małżonkowie zdecydują się na podpisanie intercyzy, na mocy której powstaje tzw.  umowna rozdzielność majątkowa. Co ważne – tego typu dokument można podpisać w dowolnej chwili trwania małżeństwa. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej zachodzi także w przypadku prawomocnego orzeczenia o separacji oraz prawomocnego orzeczenia o rozwodzie.

Rozwód a długi małżonka

Wiadomo, że proces rozwodowy może ciągnąć się przez wiele miesięcy, a nawet i lat. Małżonkowie nie mieszkają już ze sobą, prowadzą oddzielne życia, jednak wciąż (według prawa) formalnie są w związku małżeńskim. W trakcie procesu rozwodowego może okazać się, że jeden z małżonków zaciągnął pewne zobowiązania, a wierzyciele domagają się ich spłaty. Jeśli współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań, to za ich spłatę odpowiadają wspólnie. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się spłaty długu z majątku osobistego osoby zaciągającej zobowiązania, jak i jej majątku wspólnego z małżonkiem.

Wielu klientów zwraca się do nas z pytaniem, czy istnieje możliwość ustania wspólności majątkowej małżeńskiej w trakcie rozwodu, aby uniknąć spłaty długów małżonka. Owszem, istnieje kilka rozwiązań, które są bardzo pomocne w zaistniałej sytuacji.

Ustanie wspólności małżeńskiej przed rozwodem

Najszybszym sposobem na ustanie wspólności małżeńskiej w trakcie rozwodu jest podpisanie wspomnianej intercyzy. Należy jednak pamiętać, że obie strony muszą wyrazić zgodę na tego typu umowę. Co więcej, notariusz nie może ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co w niektórych przypadkach jest bardzo pomocne.

Jeśli jedna ze stron nie zgadza się na podpisanie intercyzy lub zależy nam na ustaleniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, należy wnieść pozew do sądu rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną. Proces o przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie przeprowadzany równocześnie z procesem rozwodowym. Warto jednak pamiętać, aby tego typu pozew złożyć w sądzie przed uprawomocnieniem się wyroku orzekającego o rozwodzie.