Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Władza rodzicielska a alimenty

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej wpływa na kontakt z dzieckiem oraz obowiązek alimentacyjny względem niego?

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to ogół obowiązków i uprawnień, które ma rodzic względem małoletniego dziecka. Chodzi tu o sprawowanie nad nim osobistej opieki, prawo do zarządu majątkiem dziecka oraz przedstawicielstwo ustawowe. Gdy rodzic nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub z pewnych przyczyn nie jest w stanie sprawować władzy rodzicielskiej, może dość do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego pozbawienia go władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie lub brak władzy rodzicielskiej odpowiednio utrudnia lub całkowicie uniemożliwia decydowanie o losach dziecka, jednak w żaden sposób nie wpływa na kontakt rodzica z dzieckiem. Rodzic nadal ma prawo (i obowiązek) kontaktu z dzieckiem i wciąż zachodzi między nimi dziedziczenie ustawowe. Aby uniemożliwić kontakt rodzica z dzieckiem należy wnieść wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem i czekać na decyzję sądu. Pozostaje sprawa alimentów. Czy ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej unieważnia obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka

Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania dziecku środków utrzymania i w miarę potrzeby środków wychowania. Zazwyczaj obowiązek płacenia alimentów przypada temu rodzicowi, który nie mieszka na co dzień z dzieckiem. Warto pamiętać, że ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej w żaden sposób nie wpływa na obowiązek płacenia alimentów.

Dlaczego?

Obowiązek wychowania i utrzymania dziecka leży po stronie jego rodziców biologicznych, niezależnie od tego, czy sprawują oni nad nim pełną władzę rodzicielską. Aby znieść obowiązek alimentacyjny należy udowodnić ustanie więzi pokrewieństwa między rodzicem a dzieckiem, czyli wnieść o zaprzeczenie ojcostwa (lub zaprzeczenie macierzyństwa). Potwierdzony przez sąd brak więzi pokrewieństwa z dzieckiem zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego.