Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Separacja prawna a rozwód

Rozwód czy separacja? Zanim podejmiemy decyzję o rozstaniu, warto zastanowić się, które z rozwiązań będzie dla nas najlepsze.

Na czym polega separacja?

Pozew o rozwód wnosimy, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Mamy tutaj ma myśli więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. W przypadku separacji prawnej, czyli orzekanej przez sąd, mówimy jedynie o całkowitym rozkładzie pożycia małżeńskiego, bez określania tego, czy jest on trwały, czy też nie. Oznacza to, że w trakcie separacji małżeństwo jest, potocznie mówiąc, „zawieszone”. To czas, kiedy małżonkowie mogą zastanowić się, czy naprawdę chcą się rozstać, czy też chcą naprawić swoje relacje.  Gdy sąd orzeka o rozwodzie, mamy do czynienia z decyzją nieodwracalną. W przypadku separacji możliwe jest jej zniesienie, jednak tylko na wspólny wniosek obu stron.

Rozwód a separacja – podobieństwa

Jakie są podobieństwa rozwodu i separacji? W obu przypadkach mówimy o ustaniu wspólnoty majątkowej, braku możliwości do dziedziczenia i ustaniu prawa do zachowku. Sąd musi także ustalić zasady opieki nad dziećmi oraz określić sposób finansowania ich potrzeb, może również orzec o obowiązku alimentacyjnym względem małżonka, jak i zarządzić, kto będzie mieszkał we wspólnym domu czy mieszkaniu.

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji sąd może nie orzekać o winie jednego z małżonków, jednak aby tak się stało, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez obie strony (wyjątek: jeśli obie strony wnioskują o separację, sąd automatycznie nie orzeka o winie). Sąd może odmówić separacji lub rozwodu, jeśli ucierpiałoby na tym dobro małoletnich dzieci lub gdy byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego (np. jeśli jedno z małżonków jest ciężko chore, a separacja czy rozwód będzie mieć znaczny wpływ na jego dobro).

Rozwód a separacja – różnice

Podstawowe dwie różnice zostały już wymienione na początku tekstu, jednak warto wiedzieć, jakie inne konsekwencje niosą za sobą rozwód oraz separacja. W przypadku separacji nie ustaje obowiązek wierności. Małżonkowie są także zobowiązani do wzajemnej pomocy. Ewentualny obowiązek alimentacyjny względem małżonka nie jest określony czasowo (w przypadku rozwodu to zazwyczaj 5 lat). Po orzeczeniu o separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, nie mogą także wrócić do nazwiska, które nosili przed ślubem.  Zmiana nazwiska oraz ponowne wstąpienie w związek małżeński jest możliwe tylko w przypadku rozwodu. Po rozwodzie byli małżonkowie nie muszą także udzielać sobie pomocy.