Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Jeśli małżonkowie nie zdecydowali się podpisać intercyzy przed ślubem, w przypadku rozwodu sąd zazwyczaj ustala podział ich wspólnego majątku po równo. Warto jednak wiedzieć, że każdy z małżonków ma możliwość złożenia wniosku o nierówny podział majątku wspólnego.

Jak przeprowadzić nierówny podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie lub na drodze sądowej. Jeśli jeden z małżonków chce wnieść wniosek o nierówny podział majątku, musi to zrobić, zanim sąd zakończy postępowanie o podział majątku wspólnego. Gdy podział majątku zostanie już dokonany, wtedy wszczęcie postępowania o nierówny podział majątku nie jest już możliwe.

Aby wniosek o podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów został pozytywnie rozpatrzony przez sąd, muszą zostać spełnione określone warunki. Wnioskujący ma za zadanie wykazać, że małżonkowie mają różne udziały w przyczynieniu się do powstania majątku. Należy jednak pamiętać, że praca zarobkowa to według sądu niejedyny sposób na powiększenie majątku. To znaczy, że w przypadku gdy jeden z małżonków pracuje, a drugi zajmuje się dziećmi i domem, sąd zapewne uzna, że małżonkowie mieli równy udział w pomnażaniu majątku.

Nierówny udział w powiększeniu majątku wspólnego

Przyczynić się do powstania majątku można na kilka sposobów: poprzez pracę zarobkową, otrzymywanie darowizn i spadków, umiejętne gospodarowanie wspólnym majątkiem, jak i pracę w gospodarstwie domowym i opiekę nad dziećmi. O nierównym udziale w powiększeniu majątku można mówić wtedy, gdy jeden z małżonków przyjmuje postawę bierną, podczas gdy drugi pracuje zawodowo i zajmuje się domem oraz dziećmi (wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonek przyjmuje postawę bierną w wyniku choroby lub niepełnosprawności). Także trwonienie majątku poprzez np. hazard czy alkoholizm, a także długoletnia separacja mogą być powodami, dla których sąd zgodzi się na nierówny podział majątku po rozwodzie.

Podział majątku w przypadku śmierci małżonka

Nierówny podział majątku jest także możliwy w przypadku śmierci jednego z małżonków, a prawo do złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie mają spadkobiercy zmarłego. Jednak, aby sąd rozpatrzył wniosek, musi zostać spełniony jeden warunek – spadkodawca musiał jeszcze za życia wystąpić o unieważnienie małżeństwa, rozwód lub separację.