Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Świadczenia alimentacyjne względem rodziców

Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka jest bardzo powszechny, warto jednak wiedzieć, że także rodzic może wystąpić z żądaniem o alimenty od swojego dziecka. Aby sąd pozytywnie rozpatrzył taki wniosek, należy spełnić kilka wymagań. Kto może otrzymywać alimenty od dziecka?

Alimenty na rodzica

Uzyskanie alimentów od dzieci regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzic może  pozwać dziecko/dzieci o alimenty, jeśli jego sytuacja życiowa uniemożliwia mu częściowe lub całkowite zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak m.in. zakup leków, żywności, opału, opłacenie czynszu. Trudna sytuacja życiowa nie może jednak wynikać z winy pozywającego – jeśli brak środków finansowych jest spowodowane na przykład niechęcią do podjęcia pracy czy alkoholizmem, to sąd z pewnością oddali pozew.

Świadczenia alimentacyjne na rodziców mogą płacić tylko osoby pełnoletnie. Sąd bierze pod uwagę nie tylko wiek dzieci, ale także ich możliwości finansowe – m.in. to, ile zarabiają i ile osób mają na utrzymaniu. Wysokość świadczeń zostanie indywidualnie dopasowana do ich możliwości.

W sytuacji, gdy dziecko nie żyje lub jego sytuacja finansowa uniemożliwia mu płacenie alimentów na rodzica, to obowiązek alimentacyjny może przejść na wnuki pozywającego.

Czy można uniknąć alimentów na rodzica?

Istnieją pewne podstawy, które mogą sprawić, że sąd oddali pozew o alimenty. Dziecko musi wykazać, że rodzic ukrywa swe dochody lub ma wszelkie predyspozycje do tego, aby samodzielnie poprawić swoją sytuację materialną (np. zamienić mieszkanie na mniejsze lub podjąć się lepszej pracy). Jak zostało wcześniej wspomniane, żądanie o alimenty może zostać także oddalone, jeśli niedostatek rodzica wynika z jego winy. Ważnym argumentem mogą być również relacje dziecko-rodzic. Jeśli okaże się, że rodzic wcześniej zaniedbywał swoje obowiązki rodzicielskie względem dziecka (nie płacił alimentów, nie utrzymywał kontaktu, stosował wobec niego przemoc fizyczną itp.), to sąd może uznać, że w takiej sytuacji świadczenia alimentacyjne na rzecz rodzica byłyby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.