Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez klientów kancelarii adwokackich jest to, czy podczas sprawy rozwodowej można przeprowadzić podział majątku wspólnego. Jak się okazuje, nie zawsze jest to możliwe.

Sprawa rozwodowa a podział majątku wspólnego

Zazwyczaj w trakcie sprawy rozwodowej sąd orzeka o rozpadzie małżeństwa oraz ogłasza rozdzielność majątkową małżonków. Nie jest to równoznaczne z podziałem majątku wspólnego. Ustanie wspólności majątkowej jest jednak warunkiem koniecznym, aby strony mogły wszcząć postępowanie o podział majątku wspólnego na drodze kolejnego procesu sądowego lub w ramach umowy. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość podziału majątku wspólnego już podczas rozprawy rozwodowej. Aby taka sytuacja miała miejsce, muszą zostać spełnione określone warunki.

W jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego podczas rozwodu?

Jeśli zależy nam na podziale majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej, przynajmniej jedna ze stron postępowania musi złożyć taki wniosek. Co ważne, sąd może odmówić podziału majątku wspólnego podczas sprawy rozwodowej, jeśli w jego opinii wiązałoby się to z opóźnieniem postępowania w sprawie o rozwód. Co należy zrobić, aby sąd jednak przychylił się do naszej prośby?

Po pierwsze, wniosek o podział majątku wspólnego powinien być odpowiednio wypełniony. Musi on zawierać wszelkie szczegóły odnośnie ilości i wartości składników majątku wspólnego, należy dołączyć do niego także wszelkie dokumenty potwierdzające te informacje, jak m.in. umowy nabycia samochodu, mieszkania, domu oraz innych rzeczy i praw wchodzących w zakres majątku wspólnego.

Po drugie, obie strony postępowania powinny być zgodne co do wartości i składu majątku wspólnego, a także sposobu jego podziału. Jeżeli jedna ze stron postępowania podważy wiarygodność wniosku, wskaże na jego nieścisłości i będzie domagać się np. przesłuchiwania świadków czy sprawdzania dokumentów, wtedy sąd zapewne stwierdzi, że postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego opóźni postępowanie w sprawie o rozwód i pozostawi wniosek bez rozpoznania.

UWAGA! Niekiedy sąd może zgodzić się na częściowy podział majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej. W takim przypadku pozostała część majątku nadal stanowi majątek wspólny, a byli małżonkowie muszą podzielić go w ramach umowy lub w trakcie osobnego procesu sądowego.

Szukasz kancelarii zajmującej się sprawami podziału majątku? Skontaktuj się, by uzyskać rzetelne wsparcie prawne.