Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

W jaki sposób podważyć testament?

Ostatnia wola zmarłego często spotyka się z niezadowoleniem ze strony spadkobierców. Niektórzy z nich decydują się na podważenie testamentu, czyli odwołanie zapisu testamentowego. Kiedy można podważyć testament i w jaki sposób to zrobić?

Czy każdy typ testamentu można podważyć?

Istnieje kilka typów testamentów. Można sporządzić go u notariusza, własnoręcznie lub też ustnie wygłosić przed np. burmistrzem, wójtem czy prezydentem miasta. Każdy z wymienionych testamentów jest ważny w świetle prawa i każdy z nich może zostać podważony. Najtrudniej poważyć ważność testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, ale i ta czynność jest możliwa.

W celu poważenia testamentu należy podnieść zarzut nieważności testamentu w sprawie sądowej (w ramach sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub w toku odrębnego postępowania). Co może być przyczyną nieważności testamentu? Kodeks cywilny wskazuje na 3 sytuacje, w których można stwierdzić, że testament jest nieważny:

  1. Jeśli spadkodawca sporządzał testament w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.
  2. Jeśli spadkodawca działał pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści.
  3. Jeśli spadkodawca sporządzał testament pod wpływem groźby.

Co ważne, jeśli chcemy powołać się na jedną z powyższych przesłanek, to możemy to zrobić w ciągu 3 lat od momentu poznania przyczyny nieważności testamentu i jednocześnie nie później niż 10 lat po otwarciu spadku.

Inne możliwe przyczyny nieważności testamentu

Odwołać zapis testamentowy można próbować również wtedy, gdy m.in. istnieje prawdopodobieństwo, iż został on sfałszowany, gdy testament został sporządzony wspólnie przez dwie osoby lub gdy posiada on błędy formalne (np. brak podpisu). Podważyć testament można także w ramach sprawy o zachowek, gdy zostaliśmy pominięci w testamencie, jednak chcemy ubiegać się o korzyść pieniężną ze spadku po zmarłym. W każdej z przytoczonych wyżej sytuacji warto poprosić o pomoc specjalistów z branży prawnej, którzy pomogą nam wypełnić stosowne dokumenty i pomogą podczas zbierania dowodów w sprawie.

Szukasz doświadczonego adwokata zajmującego się sprawami spadkowymi? Skontaktuj się z naszą kancelarią, by uzyskać kompleksową pomoc prawną.