Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Zabezpieczenie alimentów

Postępowanie sądowe w sprawie alimentów może trwać przez wiele miesięcy.  Istnieje jednak sposób na to, aby zabezpieczyć się pod względem finansowym jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu.

Sprawa o alimenty

Postępowanie sądowe w sprawie przyznania, podwyższenia lub obniżenia świadczeń alimentacyjnych może ciągnąć się przez kilka tygodni lub miesięcy. Osoba uprawniona do świadczeń otrzymuje je od osoby zobowiązanej do ich wypłacenia dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądu. Co w przypadku, kiedy osoba uprawniona potrzebuje wsparcia finansowego, zanim zostanie ogłoszony wyrok? Rozwiązaniem jest zabezpieczenie alimentów. Zabezpieczenie to polega na zobowiązaniu zobowiązanego do zapłaty osobie uprawnionej określonej sumy pieniężnej. Zapłata ta może mieć charakter jednorazowy lub okresowy, zazwyczaj comiesięczny.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć podczas zakładania sprawy sądowej lub w trakcie jej trwania. Mamy do wyboru dwie opcje – złożenie wniosku na piśmie lub ustnie do protokołu. Samo złożenie wniosku jest bezpłatne, a sąd ma tydzień, aby go rozpatrzyć. We wniosku należy wskazać kwotę oraz sposób zapłaty świadczenia, np. 1000 zł wpłacone na konto bankowe matki małoletniego dziecka. Kwota świadczenia może być równa kwocie świadczeń alimentacyjnych, o które się staramy. Warto jednak pamiętać, że sąd może przyznać niższe świadczenie. Ważnym elementem wniosku o zabezpieczenie alimentów jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.  Można np. wykazać wydatki na dziecko lub kwotę zarobków.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie alimentów

Gdy sąd rozpatrzy wniosek, obie strony otrzymają odpis postanowienia o zabezpieczenie alimentów. Co ważne, osoba zobowiązana do wypłacania świadczenia może złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Jednak nawet w takim przypadku nie zostaje wstrzymana wykonalność postanowienia. Brak wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń może skutkować wszczęciem egzekucji komorniczej.

Jeśli szukasz adwokata z Gdańska doświadczonego w sprawach rodzinnych, skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod numer +48 516 75 75 01 lub wypełnij formularz na stronie kontaktowej.