Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Najczęstsze błędy w pozwach o rozwód

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jednak jeśli zostanie podjęta, należy dołożyć wszelkich starań, aby pozew o rozwód nie zawierał żadnych błędów czy luk. Wszelkie nieprawidłowości w pozwie oznaczają przedłużenie postępowania rozwodowego.

Pozew o rozwód – gdzie i jak go złożyć

Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego. I tutaj pojawia się pierwszy problem – który z nich wybrać? Pozew składamy do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich ciągle ma miejsce zamieszkania lub pobytu w danej miejscowości. W przeciwnym wypadku pozew składamy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozwanej lub w ostateczności w miejscu zamieszkania powoda.

Należy również pamiętać o opłacie sądowej za złożenie pozwu i dołączyć dowód wpłaty do składanych dokumentów. W przypadku problemów finansowych można złożyć wniosek o całkowite lub częściowego umorzenie opłaty sądowej i dołączyć go do pozwu. Sąd rozpatrzy  prośbę. Co jeszcze? Wiele osób zapomina o przygotowaniu kopii dla pozwanego. Bez tego pozew jest niepełny. Kolejną ważnym kwestią są dane strony pozwanej. Chodzi o dane personalne oraz adres. Podstawowym błędem jest wpisywanie w rubryce „miejsce zamieszkania nieznane”. Sąd musi dostarczyć pozew stronie. W ostateczności należy wpisać PESEL strony pozwanej oraz adres zameldowania.

Jakich błędów w pozwie rozwodowym należy unikać?

Pozew musi być bogaty w konkretne decyzje, prośby i dowody. Często popełnianym błędem jest opisywanie szczegółów małżeństwa, szkód, które dana osoba wyrządziła. Sąd musi natomiast wiedzieć, czy rozwód ma być z orzekaniem o winie, jeśli tak, to kogo. Drugą ważną sprawą jest kwestia opieki nad małoletnimi dziećmi. U kogo będą mieszkać, jak mają wyglądać kontakty drugiego rodzica z dziećmi, w jakiej wysokości mają być alimenty.

Załączniki do pozwu o rozwód

Oprócz wspomnianego dowodu wpłaty lub wniosku o zwolnienie z niej, do pozwu rozwodowego należy dołączyć kilka załączników. Ich brak oznacza, że sąd zwróci się do nas z prośbą o ich uzupełnienie, a wyznaczenie terminu rozprawy zostanie przesunięte. Wraz z pozwem musimy dostarczyć oświadczenie o podjęciu (lub nie) mediacji oraz aktualne, pełne akta zawarcia małżeństwa oraz urodzin dzieci. Jeśli między małżonkami w przeszłości były prowadzone postępowania sądowe (np. o zakaz kontaktu itp.) odpisy wyroków również załączamy do pozwu. Wymagane jest także zaświadczenie o zarobkach.

Dowody w postępowaniu rozwodowym

Aby sprawa miała szybszy przebieg, a wyrok był zgodny z naszymi oczekiwaniami, należy zadbać o właściwe dowody. W pozwie należy udowodnić, iż doszło do rozkładu pożycia między małżonkami. Warto także powołać świadka, jednak należy podać jego dane personalne oraz adres. Dowodami w sprawie o rozwód mogą być również m.in. faktury, rachunki, nagrania, zdjęcia, opinia biegłego, dokumentacja medyczna czy protokoły interwencji policji.

Odpowiednio wypełniony pozew wpływa na szybkość przebiegu postępowania. Jeśli masz obawy, czy dobrze go wypełnisz, skorzystaj z pomocy pełnomocnika. Po wypełnieniu dokumentów i dołączeniu do nich załączników nie wolno zapomnieć o podpisie złożonym pod pozwem. Niestety, wciąż zdarzają się przypadki wpłynięcia do sądu niepodpisanego pozwu.

Szukasz adwokata z Gdańska do napisania dobrego pozwu rozwodowego? Skontaktuj się z Nami.