Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Obniżenie alimentów – kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci czy byłego małżonka nie musi być utrzymywany w stałej wysokości. W niektórych przypadkach możliwe jest złożenie pozwu do sądu o obniżenie bądź podwyższenie alimentów na rzecz uprawnionego. Tym razem przyjrzyjmy się sytuacji, w której wniosek dotyczy obniżenia alimentów.

Wniosek o obniżenie alimentów

Obowiązek alimentacyjny i jego wysokość jest ustalany w ramach ugody (sadowej lub pozasądowej) lub też jest wynikiem wyroku sądu. Wysokość alimentów zależy od kilku czynników, m.in. od zarobkowej i majątkowej sytuacji zobowiązanego do ich płacenia, a także potrzeb uprawnionego do ich otrzymywania. Sytuacja życiowa każdego z nich może ulec zmianom na przestrzeni lat, co w wielu przypadkach stanowi możliwość do złożenia wniosku o obniżenie alimentów. Tego typu wniosek należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów. Można zrobić to pocztą lub osobiście, wniosek w naszym imieniu może złożyć także pełnomocnik – adwokat czy radca prawny.

Kiedy można ubiegać się o obniżenie alimentów?

Wniosek o obniżenie alimentów musi być oparty na dowodach, które potwierdzają, że doszło do trwałych i istotnych zmian zdolności majątkowych/zarobkowych zobowiązanego lub też potrzeby uprawnionego się zmniejszyły. W przypadku zobowiązanego do płacenia alimentów można mówić o zmianach, jeśli osoba ta np. choruje i ponosi duże koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, została zwolniona z pracy (oczywiście mowa tutaj o sytuacji, która nie jest zależna od zobowiązanego, jak m.in. redukcja etatów), wstępuje w związek małżeński czy też została ponownie rodzicem.

W przypadku zmian potrzeb uprawnionego najczęściej wyróżnia się takie sytuacje, jak m.in. podjęcie pracy zarobkowej, otrzymanie stypendium naukowego, spadku, darowizny, czy też wstąpienie w związek małżeński. Warto jednak podkreślić, że udowodnienie gorszej sytuacji majątkowej czy zarobkowej zobowiązanego nie będzie wystarczającego dla sądu, jeśli okaże się, że  potrzeby uprawnionego wzrosły, na przykład na skutek konieczności podjęcia leczenia, edukacji itp.

Sprawa o obniżenie alimentów

Sprawa o obniżenie alimentów, jak każda inna, może ciągnąć się przez wiele miesięcy. W takim przypadku warto wystąpić o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania sprawy. Dzięki temu unikniemy płacenia alimentów w dotychczasowej kwocie w trakcie postępowania. Istnieje także możliwość wniesienia o obniżenie alimentów z datą wsteczną, nawet o kilka lat.