Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Mediacja w trakcie rozwodu

Sprawa rozwodowa wiąże się z dużym stresem obu stron. Aby przyspieszyć zakończenie sprawy, warto zdecydować się na mediację. To rozmowa, której celem jest nie tylko porozumienie stron w kwestiach takich jak, np. opieka nad dziećmi. Zdarza się bowiem, że rozmowa z mediatorem prowadzi do pojednania stron i wycofania pozwu o rozwód.

Czy warto zgodzić się na mediację?

Mediacja to rozmowa obu stron sprawy z mediatorem. Co ważne, rozmowa ta jest poufna oraz dobrowolna. Oznacza to, że wszelkie wypowiedziane na niej słowa, pozostają tajemnicą między stronami i mediatorem. Po zakończeniu mediacji mediator spisuje protokół, w którym przekazuje informację o tym, czy udało się zawrzeć ugodę, a jeśli tak, to jaka jest jej treść. Jeśli chodzi o dobrowolność mediacji, to warto pamiętać o tym, że zgodę na nią muszą udzielić obie strony. Co więcej, w trakcie mediacji można z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

Na mediację strony wysyła sąd. Niektóre osoby decydują się również udać na mediację jeszcze przed wniesieniem sprawy o rozwód czy separację. Jako ciekawostkę warto dodać, że mediacja w Polsce wciąż nie cieszy się dużą popularnością, podczas gdy w USA rozmowy z mediatorem odbywa ponad 90% par.

Jak wygląda mediacja?

Podczas sprawy o rozwód sąd może jeden raz wysłać strony na mediację. Jeśli zgoda na rozmowę zostanie uzyskana, odbywa się ona z bezstronnym mediatorem, który wyznacza sąd lub strony postępowania. Rozmowa odbywa się w ustalonym wcześniej terminie, dogodnym dla obu stron, w ośrodku mediacyjnym. Sam proces mediacji jest podzielony na dwie części. Mediator rozmawia z każdą ze stron indywidualnie, a następnie odbywa się wspólne spotkanie. Ile trwa mediacja? Zazwyczaj cały proces kończy się przed upływem miesiąca, ale zdarza się, że strony same proszą o jego przedłużenie, maksymalnie do 3 miesięcy. Oczywiście strony dzielą się po połowie kosztami mediacji.

Mediacja to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu każda ze stron może wypowiedzieć swoje racje oraz argumenty i zostać wysłuchaną. Rozmowa z bezstronną osobą pozwala również oczyścić emocje, które są przecież złym doradcą. Mediacja jest polecana w rozwiązaniu takich spornych kwestii, jak opieka nad dziećmi, alimenty, ustalenie winy za rozpad małżeństwa czy podział majątku. Dzięki takiej rozmowie strony mogą samodzielnie zadecydować o sposobie rozstania i jego skutkach. Jeśli dojdzie do ugody, mediator przedstawia jej treść w protokole, który przekazuje do sądu.

Czy sąd musi zatwierdzić ugodę z mediacji?

Ugoda lub kompromis stron musi zatwierdzić sąd. Jeśli postanowienia stron są sprzeczne z prawem lub niegodne z zasadami współżycia społecznego czy też niemożliwe do wykonania, sąd może zadecydować o odrzuceniu części lub całości ugody. Zazwyczaj jednak treść ugody jest tak skonstruowana, że sąd nie widzi żadnych przeciwwskazań do ich zatwierdzenia, a sama sprawa rozwodowa szybciej się kończy.