Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Podstawowe informacje o dziale spadku

Podział majątku spadkodawcy to często długi i skomplikowany proces. Warto pamiętać, że samo ustalenie podziału majątku i określenie, jaka jego część ma przypaść konkretnym spadkobiercom nie jest wystarczające. Aby dokonać faktycznego podziału masy spadkowej, konieczne jest przeprowadzenie tzw. działu spadku.

Dział spadku – co musisz o nim wiedzieć

Ustalenie tego, kto i w jakiej części dziedziczy po spadkodawcy to dopiero początek drogi w podziale masy spadkowej. Mimo iż wiemy, że przykładowo – otrzymamy 1/3 majątku zmarłego, wciąż majątek ten stanowi całość, a my wraz z innymi spadkobiercami jesteśmy jego współwłaścicielami. Taka sytuacja niesie ze sobą pewne ograniczenia, chociażby w podejmowaniu decyzji o remoncie nieruchomości czy zarządzaniu gospodarstwem.

Dział spadku to faktyczny podział masy spadkowej. Oznacza to, że majątek ten przestaje tworzyć całość, a jego poszczególne elementy wchodzą w skład majątku osobistego konkretnych spadkobierców. Prościej mówiąc, dział spadku ma na celu ostateczny podział majątku. Przykładowo: jeden ze spadkobierców otrzymuje mieszkanie, drugi działkę, a trzeci np. udziały w firmie.

Jak przeprowadzić dział spadku?

Możliwości są dwie. Dział spadku można przeprowadzić na mocy umowy spadkobierców, którzy stają się stroną umowy i zgodnie wyrażają zgodę na podział majątku. Drugą opcją jest sądowy dział majątku. W takim przypadku wystarczy, że tylko jeden ze spadkobierców złoży odpowiedni wniosek do sądu. Sprawę rozpatruje sąd rejonowy, właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Co ważne, jest jedna ważna różnica między tymi dwoma rozwiązaniami. Przeprowadzenie działu spadku na mocy umowy może obejmować podział całości lub części masy spadkowej, według uznania spadkobierców. Jednak dział spadku na mocy orzeczenia sądu obejmuje zazwyczaj podział całego majątku, jedynie w wyjątkowym okolicznościach sąd może zadecydować o podziale jego części.

Jak już zostało wspomniane, dział spadku oznacza włączenie części masy spadkowej do osobistego majątku spadkobiercy. Od tej pory odpowiada on za niego osobiście, dotyczy to również ewentualnych długów. Warto dodać, że zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku dokonania działu spadku, nie ma też konkretnego terminu, w którym należy go przeprowadzić. Ta decyzja musi zostać podjęta przez spadkobierców.