Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Dziedziczenie po dzieciach przez rodziców

Podział majątku po zmarłym to często trudna i skomplikowana sprawa. Zwłaszcza, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Jak wygląda dziedziczenie po dzieciach przez rodziców? Kiedy rodzice nie mogą dziedziczyć po dzieciach, a kiedy przysługuje im zachowek?

Kiedy rodzic dziedziczy po dziecku?

Podział majątku po zmarłym zależy od tego, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Jeśli tak, samodzielnie wskazał komu i jaką część majątku chce pozostawić. W przypadku gdy – zgodnie z wolą zmarłego – pewna część lub całość majątku zostanie przepisana rodzicom, sprawa jest wyjaśniona. Co jednak jeśli spadkodawca wykluczył rodziców ze swojego testamentu? Mogą oni ubiegać się o zachowek, czyli tę część majątku, którą by otrzymali, gdyby testament nie został spisany. Jest jednak warunek do spełnienia. Rodzice mogą ubiegać się o zachowek po zmarłym dziecku, jeśli spadkodawca nie ma żyjących potomków. Inaczej sprawa wygląda, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Wtedy dziedziczenie majątku odbywa się zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

Dziedziczenie po dziecku – zasady dziedziczenia wg Kodeksu cywilnego

Brak testamentu nie stanowi przeszkody w podziale majątku po zmarłym. Zasady dziedziczenia Kodeksu cywilnego jasno wskazują kto i jaką część majątku spadkodawcy ma otrzymać. W pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą jego dzieci oraz małżonek (minimalny udział współmałżonka w spadku wynosi 1/4 majątku). Jeśli w chwili podziału majątku zmarłego nie żyją dzieci spadkodawcy, spadek dzielony jest między małżonka oraz wnuki zmarłego. Rodzice dziedziczą po dziecku tylko wtedy, gdy spadkodawca nie ma żadnych żyjących potomków (dzieci, wnuków, prawnuków).

Gdy zmarły nie ma potomków, jednak w chwili podziału majątku żyje jego małżonek oraz rodzice, to spadek jest dzielony następująco: 1/2 majątku otrzymuje małżonek, a każdy z rodziców po 1/4. Gdy któreś z rodziców nie żyje, to jego część przypada rodzeństwu zmarłego lub ich potomkom. Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie ani potomków, ani rodziców, to majątek jest dzielony między małżonka i rodzeństwo spadkodawcy. W sytuacji gdy zmarły nie miał dzieci ani małżonka, to cały majątek jest dzielono po równo na jego rodziców. Gdy któreś z nich nie żyje, to jego część przypada rodzeństwu zmarłego.