Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Rozwód z cudzoziemcem w Polsce

W obecnych czasach małżeństwo z cudzoziemką czy cudzoziemcem nie jest rzadkością. Jednak małżeństwa mieszane, jak każde inne, mogą nie przetrwać próby czasu. Jak rozwieść się z cudzoziemcem lub cudzoziemką? Okazuje się, że w wielu przypadkach możliwe jest przeprowadzenie sprawy rozwodowej przed polskim sądem.

Małżeństwo międzynarodowe a rozwód

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe. Rozwód z cudzoziemcem w większości przypadków przebiega tam samo, jak ma to miejsce przy sprawie rozwodowej obywateli polskich. Okazuje się, że rozwód w Polsce zazwyczaj jest o wiele tańszą opcją, niż rozwód za granicą. Wniosek o rozwód z cudzoziemcem można złożyć w polskim sądzie, o ile spełniamy jeden z warunków:

  • ostatnim miejscem zamieszkania lub pobytu zwykłego małżonków była Polska i jedno z nich nadal tam mieszka,
  • powód (osoba wnosząca o rozwód) ma obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce od minimum 6 miesięcy,
  • powód mieszka na terenie Polski od minimum roku.

Warto dodać, że w przypadku miejsca zamieszkania lub pobytu stałego małżonków w Polsce wcale nie musi być mowa o wspólnym M. Małżonkowie mogą mieszkać w różnych miejscach na terenie kraju. Nie bez znaczenia jest także data złożenia pozwu. Jeśli oboje małżonkowie zdecydują się go złożyć i każde zrobi to w innym kraju, liczy się to, który pozew szybciej wpłynął do sądu.

Jak wygląda rozwód z cudzoziemcem?

Wiele osób ma problem z dostarczeniem dokumentów rozwodowych współmałżonkowi, zwłaszcza jeśli ten mieszka poza granicami Polski i specjalnie ukrywa miejsce swojego pobytu. W takich przypadkach, jeśli spodziewamy się kłopotów z ustaleniem adresu współmałżonka, warto jeszcze przed wniesieniem wniosku do sądu, poprosić go o ustanowienie kuratora do doręczeń.

Samo postępowanie o rozwód wygląda podobnie. Sprawa zawsze jest trudniejsza, jeśli małżonkowie chcą rozwieść się z ustaleniem winy, muszą porozumieć się na temat opieki nad dziećmi czy wysokości alimentów. Zgodnie z przepisami obie strony mają prawo być wysłuchane. Co ważne, nie zawsze druga strona musi być obecna na sali rozpraw. Jeśli jedno z małżonków przebywa poza granicami kraju, sąd może zdecydować się na przesłuchanie poprzez polskiego konsula lub przez właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby sąd.