Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Etapy sprawy rozwodowej

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Proces rozwodowy to trudny i stresujący moment. Warto się do niego dobrze przygotować, co może wpłynąć pozytywnie nie tylko na sam wyrok sądu, ale i nasze emocje. W końcu jeśli wiemy, czego możemy spodziewać się na sali rozpraw, mniej się stresujemy. Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Pozew o rozwód

Aby doszło do rozprawy rozwodowej, konieczne jest złożenie pozwu o rozwód i dokonanie opłaty sądowej. Warto skorzystać z pomocy specjalisty, który sprawdzi, czy wszystkie dane się zgadzają, a wniosek jest dobrze wypełniony. Pamiętajmy, że luki i wszelkie nieprawidłowości w pozwie o rozwód opóźniają rozpoczęcie procesu rozwodowego. Od wniesienia pozwu do wyznaczenia terminu daty rozprawy mija zwykle kilka tygodni lub miesięcy. Wszystko zależy od tego, ile spraw w danym momencie rozpatruje sąd.

Rozprawa rozwodowa

Pierwsza rozprawa rozwodowa to zazwyczaj krótkie posiedzenie, rozpoczynające się od sprawdzenia obecności i danych osobowych osób będących na sali. Sprawę prowadzi sędzia zawodowy, któremu towarzyszy dwóch ławników. Obok stron na sali obecni mogą być pełnomocnicy. Jeśli małżonkowie wyrażą taką wolą, sąd może się zgodzić na obecność tzw. męża zaufania, czyli bliskiej im osoby z rodziny lub przyjaciela, który obserwuje posiedzenie, ale nie zabiera w nim głosu.

W trakcie pierwszej rozprawy sąd zapoznaje się ze sprawą, wypytuje małżonków o to, czy ich decyzja o rozwodzie jest ostateczna. Co warto podkreślić, jeśli małżonkowie nie mają dzieci i nie wnoszą o orzekanie o winie, wyrok może zapaść już na pierwszym posiedzeniu. Jeśli jednak sąd musi orzec o winie, jak i ustalić m.in. szczegóły opieki nad dziećmi, wtedy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. W takim przypadku sąd prosi o zebranie dowodów i wyznacza termin drugiej rozprawy. Postępowanie dowodowe to moment, w którym okazujemy sądowi wszelkie dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg sprawy, jak i przesłuchiwani są świadkowie. Sprawdzana jest także sytuacja małoletnich dzieci, ich relacje z rodzicami. Jeśli małżonkowie nie mogą się porozumieć w kwestii np. alimentów czy opieki nad dziećmi lub gdy sąd uważa, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa, strony mogą zostać poproszone o udział w mediacji. Co ważne, strony nie muszą wyrazić na nią zgody. Postępowanie dowodowe kończy się przesłuchaniem stron, pierwsze głos zabiera powód, następnie pozwany.

Wyrok w sprawie o rozwód

Po zakończeniu postępowania i przesłuchaniu stron, sąd zamyka rozprawę i udaje się na naradę. Proces rozwodowy kończy się wyrokiem, a jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji, wyrok ten uprawomocnia się i dopiero wtedy można mówić o ustaniu małżeństwa.

Jak widać to, ile trwa rozwód, zależy od wielu czynników. W niektórych przypadkach wyrok zapada już na pierwszym posiedzeniu, w innych sprawa rozwodowa toczy się przed długie miesiące, a nawet i lata.