Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Postępowanie nieprocesowe o separację a procesowe

Jeśli małżonkowie przechodzą kryzys, jednak żadna ze stron nie chce wnosić pozwu o rozwód, dobrym rozwiązaniem może być separacja. To czas na przemyślenia i próbę ratowania związku. Coraz więcej par decyduje się na ten krok, jednak warto pamiętać o tym, że formalnie to sąd decyduje o separacji. Może to zrobić w trybie procesowym lub nieprocesowym. Jakie są różnice między nimi?

Separacja

Bez względu na to, który tryb postępowania będzie wprowadzony, małżonkowie muszą przedstawić przed sądem dowody na to, że ich więź fizyczna, uczuciowa i ekonomiczna zupełnie się rozpadła. Co ważne, strony nie muszą wykazywać, że rozkład ten ma charakter stały – inaczej niż ma to miejsce w trakcie rozwodu. W końcu separacja wiąże się z możliwością uratowania małżeństwa.

Sąd okręgowy orzeka o separacji w trybie procesowym lub nieprocesowym. Podstawową różnicą w  obu trybach jest postawa stron. Jeśli małżonkowie wspólnie zgadzają się na separację, mogą złożyć razem wniosek lub robi to tylko jedna ze stron, ale za porozumieniem z małżonkiem. Jeśli dodatkowo małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, to sąd może orzekać w ich sprawie w trybie nieprocesowym. Z kolei jeśli małżonkowie mają nieletnie dzieci i/lub nie zgadzają się, co do orzekania o separacji, wtedy sąd orzeka w trybie procesowym. W takim przypadku to jedna ze stron musi wnieść pozew (nie wniosek) o separację.

Postępowanie procesowe o separację

Postępowanie procesowe wiąże się z większą opłatą, niż ma to miejsce w trybie nieprocesowym. Znaczącą różnicą jest także fakt, że sąd może orzec o winie, jeśli jedna ze stron wyrazi taką wolę. Samo postępowanie może trwać nieco dłużej i zwykle nie kończy się na jednej rozprawie, zwykle strony muszą przedstawić odpowiednie dowody, mogą być przesłuchiwani świadkowie. Sąd w trakcie postępowania może orzec również o m.in. alimentach dla małżonka i dzieci, eksmisji małżonka, podziale nieruchomości, prawach rodzicielskich. Po zapadnięciu wyroku każda ze stron może wnieść o apelację.

Postępowanie nieprocesowe o separację

Znacznie szybszą i prostszą metodą jest postępowanie nieprocesowe, jednak jak już zostało wspomniane, koniecznie jest spełnienie dwóch warunków (wspólna decyzja o separacji i brak małoletnich dzieci). Takie postępowanie jest tańsze i kończy się zwykle na jednym posiedzeniu, ponieważ dla sądu wystarczające się zeznania małżonków. Co ważne, sąd nie wydaje wyroku, a postanowienie. W trakcie postępowania sąd może także orzec o sposobie korzystania ze wspólnego lokum, podziale nieruchomości, majątku lub alimentach na rzecz małżonka. Również w tym przypadku każda ze stron ma możliwość apelacji.