Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Jak się przygotować do rozwodu?

Rozwód to trudny i zwykle długotrwały proces, któremu towarzyszą stres oraz silne emocje. Nierzadko jest tak, że osoby pewne swoich racji, zostały niemile zaskoczone orzeczeniem sądu. Aby sprawa rozwodowa przebiegła sprawniej i po naszej myśli, warto odpowiednio wcześniej zadbać o m.in. dowody. Jak przygotować się do rozwodu?

Postępowanie sądowe od A do Z

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest prosta, zwłaszcza jeśli małżonkowie wspólnie wychowują małoletnie dzieci. Jednak gdy następuje trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, rozstanie partnerów jest nieuniknione. Podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego jest złożenie we właściwym dla ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków sądu okręgowego pozwu o rozwód.  Zanim to jednak nastąpi, warto nieco wcześniej przygotować się do czekającego nas rozwodu. W jaki sposób?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. To kluczowe dla całego postępowania rozwodowego. Warto pamiętać, że aby nie orzekano o winie, oboje małżonków musi wyrazić na to zgodę. Kolejne niezwykle istotne kwestie to te dotyczące dzieci – opieki nad nimi, ich miejsca zamieszkania, alimentów. Jeśli małżonkom zależy na szybkim i stosunkowo łatwym rozwodzie, można także spróbować ustalić podział majątku. Sąd może zająć się tą sprawą podczas postępowania rozwodowego tylko wtedy, jeśli małżonkowie zgadzają się co do wartości, składu i podziału majątku.

Składanie pozwu rozwodowego

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, jeśli zależy nam na orzekaniu o winie, warto zgromadzić dowody, które przekażemy sądowi. Chodzi o m.in. zdjęcia, wyciągi bankowe, faktury, dokumentację medyczną. Warto także spytać bliskie osoby, czy mogłyby wystąpić w charakterze świadków na rozprawie.

Jeśli już będziemy wiedzieć, jakie są nasze żądania odnośnie rozwodu, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód. W tym dokumencie nie tylko podajemy swoje i małżonka dane, ale wypisujemy żądania odnośnie m.in. orzekania o winie, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Żądania te musimy uzasadnić. Do wniosku należy załączyć odpis aktu małżeńska i odpisy aktów urodzenia dzieci, a także zaświadczenie o zarobkach lub PIT za poprzedni rok. Nie można również zapomnieć o opłacie sądowej i dodaniu do dokumentów potwierdzenia jej wykonania.

Jak widać, sam pozew rozwodowy musi być wypełniony w sposób przemyślany i spójny. Nie można zapomnieć o załącznikach i opłacie sądowej (lub wniosku o zwolnienie z niej). W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, który wie, jak dobrze uzupełnić pozew i jak sformułować żądania i ich uzasadnienie, aby sąd rozpatrzył je na naszą korzyść.