Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Według badań naukowców rozwód jest jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu człowieka. I choć postępowaniu rozwodowemu towarzyszą silne emocje, małżonkowie powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ich dzieci odczuły je w jak najmniejszym stopniu. Jedną z kluczowych kwestii do ustalenia są kontakty z dzieckiem po rozwodzie. Czego można spodziewać i kiedy sąd przychyli się do żądań małżonków?

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Wiele osób błędnie utożsamia władzę rodzicielską z możliwością kontaktów z dzieckiem. Otóż każdy rodzin ma prawo i obowiązek do kontaktu z dzieckiem. Niezależnie od tego, czy ma władzę rodzicielską, czy też został jej pozbawiony lub sprawuje ją jedynie w formie częściowej. Oczywiście w pewnych sytuacjach kontakty z dzieckiem mogą zostać ograniczone lub zakazane przez sąd, jeśli będzie to konieczne, aby zadbać o dobro dziecka.

Gdy sąd orzeka o rozwodzie, jednymi z jego postanowień są te dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Jeśli małżonkowie są zgodni, co do podziału opieki nad dziećmi, ich miejsca pobytu czy też kwestii spotkań dzieci z drugim rodzicem, wtedy przedstawiają sądowi pisemne porozumienie, zwane także rodzicielskim planem wychowawczym. Jeśli jego założenia będą służyć dobru dziecka, sąd przychyli się do żądań małżonków.

Rozwód a kontakty z dzieckiem

Niestety, bardzo często jest tak, że małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestiach związanych z dziećmi. Wtedy to sąd decyduje o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi. Pod terminem kontaktów z dziećmi kryje się m.in. ustalenie spotkań rodzica z dziećmi w dni powszednie, w weekendy, święta, wakacje czy inne ważne uroczystości. Niekiedy sąd może wprowadzić  ograniczenia w kontaktach, np. możliwość spotykania się z dzieckiem jedynie w towarzystwie osoby trzeciej. Obok osobistej styczności z dzieckiem brana jest pod uwagę też ta niebezpośrednia forma kontaktu, np. telefoniczna czy poprzez media społecznościowe. Zwykle ten rodzaj kontaktów z dzieckiem nie jest utrudniany, jednak w określonych sytuacjach sąd może je ograniczyć lub całkowicie wykluczyć. Za każdym razem brane jest pod uwagę dobro dziecka.

Zabezpieczenie kontaktów na czas rozwodu

Aby zapewnić sobie prawo do spotkań z dzieckiem, można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas rozwodu. Taki wniosek jest składany głównie wtedy, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dziećmi. W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w ustalaniu harmonogramu spotkań z dziećmi, można złożyć wniosek do sądu o brak orzekania o kontaktach z dziećmi. Minusem tego rozwiązania jest brak formalnych zasad, przez co w przypadku braku wywiązywania się jednego rodzica z ustnego porozumienia, konieczne jest wejście na drogę sądową, aby ustalić sposób kontaktów z dzieckiem.

Warto dodać, że orzeczenie sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie może ulec zmianom, jeśli zajdzie taka potrzeba. Drugi z rodziców ma prawo także do złożenia wniosku do sądu rejonowego o wprowadzenie zmian w orzeczeniu, jeśli uważa, że te obowiązujące szkodzą jego relacji z dzieckiem.