Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Rodzaje rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej

Sprawa rozwodowa małżonków mających wspólne małoletnie dzieci zwykle trwa dłużej. Sąd musi orzec o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach. Porozumienia w tych kwestiach między stronami znacznie przyspiesza uzyskanie rozwodu, jednak wciąż wiele par nie decyduje się na takie rozwiązanie. Jak wygląda władza rodzicielska po rozwodzie?

Władza rodzicielska – co to jest?

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej rozumiemy sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem oraz jego majątkiem, a także dbanie o jego rozwój. Warto podkreślić, że władza rodzicielska nie jest tożsama z ustaleniem kontaktów z dzieckiem. Te przysługują każdemu rodzicowi, bez względu na to, czy ma pełną władzę rodzicielską, czy też została mu ona ograniczona, zawieszona lub całkowicie odebrana.

Władza rodzicielska po rozwodzie

Wspólne małoletnie dzieci stron powinny mieć jeden adres zamieszkania i razem się wychowywać. Zwykle jest tak, że ta strona, która będzie mieszkać z dziećmi, ma pełną władzę rodzicielską, z kolei druga strona ma ją ograniczoną. Oznacza to, że może współdecydować o ważnych kwestiach w życiu dziecka, jak m.in. wyborze leczenia, szkoły czy ustalaniu wyjazdu zagranicznego.

Może się okazać, że obie strony chcą zachować pełną władzę rodzicielską i wspólnie wychowywać dzieci. Sąd przychyli się do ich prośby, jeśli strony złożą odpowiedni wniosek w tej sprawie oraz przedstawią podpisane porozumienie wychowawcze. Jeśli sąd orzeknie, że dobro dzieci nie jest zagrożone, pozostawi władzę rodzicielską obu rodzicom.

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Inne rodzaje rozstrzygnięć w sprawie władzy rodzicielskie po rozwodzie to ograniczenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeśli są ku temu przesłanki. Sąd może także zadecydować o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednej lub obu stron lub jej zawieszeniu.  Zawieszenie władzy rodzicielskiej ma miejsce wtedy, kiedy przeszkoda uniemożliwiająca jej sprawowanie ma charakter przemijający. Z kolei jeśli przeszkoda jest trwała, władza rodzicielska jest przez rodzica nadużywana lub zaniedbuje on swoje obowiązki, wtedy sąd pozbawia stronę sprawowania władzy rodzicielskiej.

Kwestia władzy rodzicielskiej jest obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego, podobnie jak kwestia ustalenia kontaktów z dziećmi. Wyrok sądu nie jest jednak ostateczny – jeśli pojawią się nowe okoliczności, sprawa ponownie może stać się przedmiotem podstępowania sądowego.