Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Odpowiedź na pozew o zachowek

Zasady dziedziczenia z ustawy jasno określają, kto i w jakiej części może otrzymać spadek po zmarłym. Co w sytuacji, gdy przy tworzeniu testamentu spadkodawca pominął niektóre osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy? W wielu przypadkach rozwiązaniem sytuacji jest zachowek. Co zrobić, gdy spadkobierca otrzymał pozew o zachowek – kiedy i w jaki sposób odpowiedzieć na pismo?

Dziedziczenie ustawowe a zachowek

Po ogłoszeniu testamentu zmarłego okazało się, że pominął ją swoich bliskich w swojej ostatniej woli? Osobami powołanymi do spadku z ustawy są zstępni, małżonek czy rodzice zmarłego. To, jaka część spadku im przypada, jest zależne od m.in. tego, czy są małoletni lub trwale niezdolni do pracy. Podczas obliczania udziału w spadku brane są także pod uwagę ewentualne darowizny czy zapisy windykacyjne, których dokonał spadkodawca.

Gdy spadkodawca pominął osobę powołaną do spadku z ustawy w swoim testamencie, może ona wystąpić o zachowek. To roszczenie pieniężne, które odpowiada określonej wartości udziału w spadku zmarłego. Co ważne, roszczenie to może także przyjąć formę uzupełnienie zachowku, jeśli dana osoba otrzymała w spadku mniej, niż przysługuje jej według zasad dziedziczenia ustawowego.

Jak napisać odpowiedź na pozew o zachowek?

Otrzymanie pozwu o zachowek zobowiązuje do odpowiedzi i ustosunkowania się do zawartych w nich faktów. Na odpowiedź przysługuje 14 dni od momentu otrzymania pozwu. Brak odpowiedzi jest uznawany za zgodę z przedstawionymi w pozwie faktami, co z kolei może skutkować ogłoszeniem przez sąd wyroku  na posiedzeniu niejawnym. Zatem, jeśli nie zgadzamy się z częścią lub całością pozwu o zachowek, należy na niego niezwłocznie odpowiedzieć i wnieść o oddalenie powództwa.

Odpowiedź na pozew o zachowek powinna być napisana zgodnie z wytycznymi. Chodzi przede wszystkim o właściwe zaadresowania pisma – do sądu prowadzącego sprawę. W odpowiedzi powinny znaleźć się nie tylko oznaczenie i adres sądu, ale i dane stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników. Pismo musi także zawierać oznaczenie sygnatury akt i rodzaju pisma, wymienienie załączników dodanych do odpowiedzi, jak i oczywiście podpis strony lub jej przedstawiciela.  Jeśli chodzi o samą treść odpowiedzi na pozew o zachowek, powinna ona wyjaśniać, z którymi przedstawionymi faktami w pozwie się zgadzamy, a z którymi nie i dlaczego. W zależności od sytuacji do pisma można dołączyć odpowiednie wnioski, na przykład o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka.

Jak widać, odpowiedź na pozew o zachowek może sprawić trudności, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zadbają o właściwą formę pisma. Aby uniknąć sprawy o zachowek, można podpisać z przyszłym spadkodawcą umowę dożywocia (przekazanie nieruchomości  w zamian za dożywotnią opiekę i utrzymanie) lub przekazania gospodarstwa rolnego następcy w zamian za emeryturę czy rentę.

Radca prawny Gdańsk i Radca prawny Gdynia – możemy Ci pomóc w twojej sprawie o zachowek!