Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Alimenty bez rozwodu

Alimenty na dzieci lub byłego małżonka, zasądzone przed sąd w wyniku postępowania rozwodowego, nikogo nie dziwią. Jednak wciąż wiele osób nie wie, że istnieje możliwość ubiegania się o wypłatę tego typu świadczeń jeszcze w trakcie małżeństwa. Mowa o alimentach bez rozwodu, choć warto zaznaczyć, że nazwa ta jest potoczna.

Alimenty od małżonka

Wejście w związek małżeński wiąże się z prawami, jak i obowiązkami. Do tych drugich należy m.in. wzajemna pomoc małżonków i dbanie o zaspokajanie potrzeb rodziny. Mowa tutaj o współdziałaniu na rzecz dobra rodziny, które obejmuje nie tylko pracę zarobkową, ale i wychowywanie dzieci czy dbanie o gospodarstwo domowe. To, w jaki sposób małżonkowie dbają o potrzeby rodziny, zależy od ich indywidualnych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych.

Jednak zdarza się tak, że jedno z małżonków przestaje zaspokajać potrzeby rodziny. Nie interesuje się gospodarstwem domowym, nie bierze udziału w wychowywaniu dzieci, nie przekazuje świadczeń na utrzymanie rodziny. Jeśli jest to działanie świadome, a jego przyczyną nie jest choroba czy utrata pracy, drugi z małżonków może wnieść pozew do sądu, aby wyegzekwować swoje prawa.

Alimenty bez rozwodu – wniosek

Warto podkreślić, że wystąpienie z roszczeniami majątkowymi wobec małżonka to rozwiązanie wybierane nie tylko w przypadku rodzin z dziećmi. O alimenty w trakcie małżeństwa mogą ubiegać się także strony, które nie mają dzieci. Sąd bierze pod uwagę wszystkie dowody, możliwe jest także przesłuchiwanie świadków. Wniosek o alimenty bez rozwodu należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania strony składającej pozew.

Jaka jest wysokość alimentów bez rozwodu? Zasada jest prosta – sąd sprawdzi, czy członkowie rodziny żyją na równej stopie życiowej.  Zarówno małżonkowie, jak i dzieci, powinny mieć porównywalną stopę życiową. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę liczebność rodziny, potrzeby każdego z jej członków, a także możliwości zarobkowe i majątkowe każdej ze stron.

Złożenie wniosku o alimenty bez rozwodu nie wiąże się z opłatą sądową. Jednak, aby poprawnie przygotować dokumenty oraz dowody, warto skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Adwokat Gdańsk i Adwokat Gdynia – pomożemy Ci w sprawie o Alimenty!