Kancelaria prawna Kaczmarek i partnerzy Gdańsk

Dług alimentacyjny – jak odzyskać alimenty zasądzone na rzecz dziecka?

Rozwód lub rozstanie partnerów, którzy mieli dziecko/dzieci, oznacza konieczność ustalenia zasad sprawowania nad nimi opieki. Kluczowym elementem jest także utrzymanie dziecka i zapewnienie mu niezbędnych środków do życia. Niestety, w Polsce wciąż wiele osób unika płacenia alimentów. Jak odzyskać długi alimentacyjne?

Niepłacenie alimentów

Zasądzone przed sąd lub ustalone w wyniku porozumienia z byłym partnerem świadczenie pieniężne na rzecz dziecka musi być wypłacane regularne oraz w określonej wcześniej wysokości. Wciąż jednak wielu alimenciarzy uchyla się od tego obowiązku. W Polsce grupę tę stanowią przede wszystkim mężczyźni. Grupę niemałą, bowiem liczącą 300 tys. osób. Mimo iż z roku na rok procent niepłacących alimentów osób jest niższy, statystyki te wciąż są za wysokie. Unikanie obowiązku alimentacyjnego to nie tylko czyn zły pod względem moralnym. Brak środków finansowych na utrzymanie dziecka oznacza pogorszenie sytuacji finansowej mieszkającego z nim rodzica i przejęcie przez niego pełnej kontroli nad wydatkami na dziecko. Nie każda osoba ma odpowiednie środki, aby samodzielnie wychować i utrzymać dziecko/dzieci. Co zrobić, aby odzyskać pieniądze od zalegającego z płaceniem alimentów rodzica?

Egzekucja alimentów przez komornika

Przede wszystkim należy sprawdzić, jakie są powody niepłacenia alimentów. Czy jest to świadome unikanie obowiązku, czy też długi alimentacyjne są wynikiem zdarzeń losowych lub choroby. W drugim z przypadków warto podjąć mediację z byłym partnerem, pomocna jest także porada prawna. Jednak większość alimenciarzy świadomie nie płaci alimentów, wręcz ukrywa swoje dochody i majątek, aby uniknąć obowiązku alimentacyjnego. Warto pamiętać, że niepłacenie alimentów jest przestępstwem. Rodzic upominający się w imieniu dziecka o świadczenie, może złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego lub karnego względem alimenciarza.

Często praktykowanym sposobem odzyskiwania długu alimentacyjnego jest egzekucja alimentów z majątku dłużnika, przeprowadzana przez komornika na wniosek sądu. Komornik może zająć do 60% wynagrodzenia dłużnika, możliwe jest także zajęcie ruchomości i nieruchomości i ich zlicytowanie, aby zebrane środki przekazać na dziecko. Innym sposobem na odzyskanie długu, przy jednoczesnym ominięciu postępowania w sądzie, jest zgłoszenie się o pomoc do firmy windykacyjnej, która rozpocznie mediacje z dłużnikiem.

Fundusz Alimentacyjny

Rodzic, który potrzebuje pomocy finansowej w utrzymaniu dziecka i nie może liczyć na odzyskanie alimentów od dłużnika, może zwrócić się z wnioskiem o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Wniosek ten składa się w urzędzie gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Należy jednak spełnić warunek dotyczący wysokości dochodów rodziny. W 2021 roku dochód na jednego członka rodziny nie mógł przekraczać 900 zł, z kolei wysokość świadczenia wynosiła maksymalnie 500 zł. Świadczenie może być wypłacane na rzecz niepełnoletniego dziecka lub w przypadku osób kontynuujących naukę – do 25. roku życia. Dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymywać świadczenie bezterminowo.